องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานชั่วคราว 27 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานชั่วคราว 27 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
พนักงานสัญญาจ้าง งานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคกลางและอุตสาหกรรมไม้ จำนวน 1 อัตรา

1.2 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
พนักงานสัญญาจ้าง งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่สรอย จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าเด่นชัย จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่คำปอง – แม่สาย จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่แฮด จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าทุ่งเกวียน จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่ทรายคำ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่จาง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่หอพระ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่ลี้ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าไชยปราการ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่อุมลอง จำนวน 1 อัตรา

1.3 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าเกริงกระเวีย จำนวน 1 อัตรา

1.4 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าไชยา – คันธุลี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าคลองท่อม จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าวังวิเศษ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าอ่าวตง จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://fio.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้