สาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 12 อัตรา

สาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 12 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา
นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
เจ้าพนักงานบัญชี 1 อัตรา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
พนักงานธุรการ 1 อัตรา
พนักงานบริการ 2 อัตรา

การรับสมัคร

ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตามสถานที่ปฏิบัติงานในประกาศแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สาธารณสุขจังหวัดลำปาง