หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 97 อัตรา ประจำปี 2563

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 97 อัตรา ประจำปี 2563 รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ – ผู้สื่อข่าวรายงานทาง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 (อัตรา สิบเอก) จำนวน 97 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)
ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 97 อัตรา

บุคคลที่สามารถสมัครได้

1.ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารและปลดประจำการ และผู้ที่ครบกำหนดปลดใน 1 พฤศจิกายน 2562
2.ผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 และขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ และ สด.8)
3.สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://swcom.rta.mi.th/swcom-recruit/ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1)

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ