กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติการสมัคร

– บุคคลพลเรือน ชายโสด อายุ 18 – 20 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2543 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2545)
– ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพเรือ(เป็นทหารเกณฑ์ของกองทัพเรือเท่านั้น) และต้องปลดทหารภายใน 1 พฤษภาคม 2563
อายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2539 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2542)
– ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือเท่านั้น(ปลดทหารแล้ว) ที่มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกินก่อน พ.ศ.2539 )

วุฒิการศึกษา

– ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
-กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า

หลักฐานการสมัคร

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ปวช. หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือใบสำเร็จการศึกษาของ กศน. หรือเทียบเท่า
– สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
– รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th%20/ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมยุทธศึกษาทหารเรือ