สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 26 อัตรา

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 26 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

2.ตำแหน่งนิติกร
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบริหารธุรกิจในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://opm.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ตุลาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี