อนุมัติแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจปี พ.ศ.2563 จำนวน 9,000 อัตรา

อนุมัติแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจปี พ.ศ.2563 จำนวน 9,000 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดสอบ

1.ภารกิจถวายความปลอดภัย จำนวน 4,500 อัตรา
ภารกิจถวายความปลอดภัยเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1.1  ตำรวจนครบาล    ( กรุงเทพมหานคร )
1.2  ตำรวจภูธรภาค 1 ( ภาคกลางตอนล่าง )
1.3  ตำรวจภูธรภาค 2 ( ภาคตะวันออก )
1.4  ตำรวจภูธรภาค 3 ( ภาคอีสาณตอนล่าง )
1.5  ตำรวจภูธรภาค 4 ( ภาคอีกสาณตอนบน )
1.6  ตำรวจภูธรภาค 5 ( ภาคเหนือ )
1.7  ตำรวจภูธรภาค 6 ( ภาคกลางตอนบน )
1.8  ตำรวจภูธรภาค 7 ( ภาคตะวันตก )
1.9  ตำรวจภูธรภาค 8 ( ภาคใต้ตอนบน )
1.10 ตำรวจภูธรภาค 9 ( ภาคใต้ตอนล่าง )

2.ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน จำนวน 3,500 อัตรา
-เป็นงานด้านเอกสารในการเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบ (ร้อยเวรที่รับแจ้งคดีในโรงพัก) เปิดสอบเร็ว ๆ นี้

3.ภารกิจด้านนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 อัตรา
-งานที่เกี่ยวข้องกับพิสูจน์หลักฐานและทางนิติวิทยาศาสตร์

4.ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จำนวน 900 อัตรา
-อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เน้นเกี่ยวกับคอมพิเตอร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ

วุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบ

โดยวุฒิที่รับคาดว่าจะเป็น ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี

เพศ

– ชาย/หญิง ตามตำแหน่งที่รับสมัคร

อายุที่ใช้ในการสมัคร

-กรณี สายอำนวยการ ปกติจะรับช่วงอายุ 18-35 ปี
-กรณี สายปราบปราม ปกติจะรับช่วงอายุ 18-27 ปี