เช็ครายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสอบ ประกาศผลสอบท้องถิ่น ปีพ.ศ.2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 ได้ที่นี่

หลายคนคงตั้งตารอ ผลสอบท้องถิ่น ภาค ค (ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชีสอบ) จากการสอบสัมภาษณ์ที่ผ่านมานั่นเอง ล่าสุดผู้ใช้เฟสบุ๊ค Suttipong Juljarern (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ) ได้โพสข้อความ เมื่อ กสถ. ได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ผู้เข้าสอบสามารถดูคะแนนผลการสอบได้ทางเว็บไซด์ที่ประกาศขึ้นบัญชี และจะมีการแจ้งแนวทางการขอดูกระดาษคำตอบของตนเองด้วย ครับ

หลังจากที่มหาวิทยาลัยจัดส่งประมวลผลการสอบให้แก่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)แล้ว จะมีการประชุม กสถ. ในวันที่ 18 ก.ย. เพื่อพิจารณาประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้ จึงคาดว่า กสถ.จะมีประกาศในวันที่ 19 ก.ย. ครับ

อัพเดทวันที่ 19 กันยายน 2562
ในการประชุม กสถ. 18 ก.ย. 62 ได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้

1. ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ในวันที่ 19 กันยายน 2562

2. ให้เรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อเลือก อปท. ที่จะไปบรรจุแต่งตั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2562

3. ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีเครื่องหมาย * หน้าลำดับที่ที่สอบได้ ซึ่งเป็นผู้ที่จัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วน หรือต้องมีการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มเติมที่ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดทาง E-mail : dla0809_3@dla.go.th

4. ให้ผู้เข้าสอบแข่งขันสามารถขอดูคะแนนการสอบและกระดาษคำตอบของตนเอง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ของตนเองได้ โดยดูคะแนนการสอบได้ทางเว็บไซต์ ที่หัวข้อ “ตรวจผลคะแนนการสอบ” ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยต้องกรอกรหัสเลขประจำตัวประชาชน และรหัสเลขประจำตัวสอบ ระบบจะแจ้งผลคะแนนการสอบให้ทราบทันที

5. การดูกระดาษคำตอบของตนเองนั้น ต้องยื่นคำร้องพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวสอบด้วยตนเอง ณ ห้อง 9908 ชั้น 9 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร 9) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 (ในวันราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานะ : ยังไม่ประกาศ
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชี