กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป 19 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป 19 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) จำนวน 8 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์https://djop.thaijobjob.com/ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 19 กันยายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ :กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน