กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 75 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 75 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายช่างเครื่องกล นายท้ายเรือ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 22 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา หรือ ปวช.

2. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานประมง นายช่างเขียนแบบ ช่างไฟฟ้า นายช่างรังวัด
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

3. กะลาสี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า พนักงานทั่วไป พนักงานประมงพื้นฐาน สหโภชน์
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 24 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

4.นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

5. นายสัตวแพทย์
อัตราเงินเดือน : 23430 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com/ เปิดรับสมัครวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง