องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป 184 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป 184 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงาน จำนวน 41 อัตรา
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 143 คน

วุฒิการศึกษา

-ปริญญาโท/เอก
-ปริญญาตรี
-ปวส.
-ปวช.
-ม.6 (สายวิทยาศาสตร์)
-ม.3/ม.6

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิปริญญาตรี-เอก อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. วุฒิ ม.3 – วุฒิปวส. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 สิงหาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : องค์การเภสัชกรรม