ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2562 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค. ได้ที่นี่

จากการประกาศของ กสถ. เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และได้มีการจัดสอบในภาค ก และ ข  (ภาค ก. สอบตอนเช้า ภาค ข. สอบตอนบ่าย)  ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น และหากสอบผ่าน 60 % ทั้งสองภาค ถึงจะมีสิทธิสอบในภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค. ได้ที่นี่ https://dlaapplicant2562.com/

เอกสารหลักฐานที่ผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ต้องเตรียมไปสัมภาษณ์ ข้าราชการท้องถิ่น 2562 ดูได้ที่นี่ https://www.job4k.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89/1774/