สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจชายแดนใต้ เพศชาย วุฒิ ม.6 118 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจชายแดนใต้ เพศชาย วุฒิ ม.6 118 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx ตั้งแต่วันที่ 6-13 สิงหาคม 2562