กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช. 50 อัตรา

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช. 50 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานธุรการ 12 อัตรา
พนักงานบริการ 1 อัตรา
พนักงานงบประมาณ 1 อัตรา
พนักงานการเงินและบัญชี 10 อัตรา
พนักงานการเงิน 5 อัตรา
พนักงานพัสดุ 2 อัตรา
พนักงานเครื่องมือหาข่าว 1 อัตรา
พนักงานประมวลข่าว 1 อัตรา
พนักงานวิเคราะห์ข่าว 1 อัตรา
ช่างเขียน 1 อัตรา
นักเขียน 1 อัตรา
พนักงานบันทึกข้อมูล 5 อัตรา
พนักงานดูแลระบบข้อมูล 2 อัตรา
ผู้ผลิตรายการ 2 อัตรา
พนักงานดูรวบรวมและเตรียมข้อมูล 2 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://isoc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร