กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบบรรจุเข้าปฏิบัติงาน 40 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบบรรจุเข้าปฏิบัติงาน 40 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
2.ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
3.ตำแหน่งพนักงานธุรการ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
4.ตำแหน่งพนักงานธุรการ บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
5.ตำแหน่งบุคลากร บรรจุครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
7. ตำแหน่งพนักงานธุรการ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
8. ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
9.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า CCTV บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
10. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
11. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
12. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
13. ตำแหน่งวิศวกรโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
14. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
15. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
16. ตำแหน่งสถาปนิก บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
17. ตำแหน่งพนักงานธุรการ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
18. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
19.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ บรรจุครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
20.ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมท่าอากาศยาน