กองทัพเรือ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 44 อัตรา

กองทัพเรือ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 44 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://rtnrecruitment.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 กรกฎาคม 2562