สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร ชาย-หญิง วุฒิ ป.ตรี 465 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร ชาย-หญิง วุฒิ ป.ตรี 465 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 2562