สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจสายอำนวยการ ชาย-หญิง วุฒิ ม.6/ปวช. 450 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจสายอำนวยการ ชาย-หญิง วุฒิ ม.6/ปวช. 450 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2562