สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 60 อัตรา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 60 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ  บรรจุครั้งแรก 60 อัตรา
อัตราเงินเดือน :ระหว่าง 15,000 –16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://nia.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ