สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการตำรวจ วุฒิ ปวส. 22 อัตรา

สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการตำรวจ วุฒิ ปวส. 22 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง

-ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
-ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างโยธา ช่างก่องสร้าง ช่างสำรวจ ช่างเขียนแบบ

การรับสมัคร

สมัครได้ที่ ห้องกระจก อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานส่งกำลังบำรุง ถ.เศรษฐศิริ เขตดุสิต กทม. ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ