กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชทั่วไป (รับสมัครคนพิการ) 10 อัตรา

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชทั่วไป (รับสมัครคนพิการ) 10 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครพิมพ์ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร http://www.rd.go.th > HOTMENU > สรรหาบุคลากร > พนักงานราชการ > รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมสรรพากร