การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงานทั่วประเทศ จำนวน 88 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงานทั่วประเทศ จำนวน 88 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://pwa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : การประปาส่วนภูมิภาค