​กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 39 อัตรา 

​กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 39 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 6 อัตรา
2.ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
3.ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  1 อัตรา
4.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 15 อัตรา
5.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  8 อัตรา
6.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  4 อัตรา
7.ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ  1 อัตรา
8.และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน   3 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 12 -18 มิถุนายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมการแพทย์