สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างสมทบ วุฒิ ป.ตรี 18 อัตรา 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างสมทบ วุฒิ ป.ตรี 18 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)        จำนวน 14 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านกฎหมาย)   จำนวน   4 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562 – 28 มิถุนายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน