สถาบันสุขภาพเด็กฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ/ประกาศนียบัตร/ปวส./ป.ตรี 77 อัตรา

สถาบันสุขภาพเด็กฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ/ประกาศนียบัตร/ปวส./ป.ตรี 77 อัตรารายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

่สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สถาบันสุขภาพเด็กฯ