กรมพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 78 อัตรา

กรมพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 78 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)
อัตราว่างครั้งแรก 78 อัตรา
ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมพัฒนาชุมชน