สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 4,804 อัตรา รับสมัครสอบคัดเลือก 18-24 กรกฎาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 4,804 อัตรา รับสมัครสอบคัดเลือก 18-24 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดมีดังนี้

การรับสมัคร

รับสมัครสอบคัดเลือก 18-24 ก.ค.2562
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ 30 ก.ค. 2562
ประเมินประวัติและผลงาน31 ก.ค.- 9 ส.ค.2562
สอบภาค ก. และข. 10 ส.ค. 2562
สอบสัมภาษณ์ 11 ส.ค. 2562
ประกาศผล 16 ส.ค.2562