สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 2 อัตรา
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 3 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://nso.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ