กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. 4 อัตรา

กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. 4 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร
อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th > HOTMENU > สรรหาบุคคล > พนักงานราชการ > หัวข้อ “ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง รับสมัครงานคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการการทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรภาค 6 ครั้งที่ 1/2562” และกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มิถุนายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมสรรพากร