องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรึ 71 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรึ 71 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://koratpao.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา