สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 20 อัตรา

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 20 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 20 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://nesdb.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 25 มิถุนายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ