กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบเป็นทหารชั้นประทวน 60 อัตรา

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบเป็นทหารชั้นประทวน 60 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พลขับ จำนวน 32 อัตรา
2. ช่างซ่อม จำนวน 28 อัตรา

การรับสมัคร

ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา 09.00 – 15.00 ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2562 ณ กองร้อยบริการ กองบริการ กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ 2 ถนน ประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมการขนส่งทหารบก