สำนักงาน กปร. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 4 อัตรา

สำนักงาน กปร. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 4 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง 4-24 มิ.ย.62 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2447-8500-6 ต่อ 106-108, 0-2447-8550

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงาน กปร.