สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 27 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 27 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นายช่างเทคนิค
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
เศรษฐกร
นักประชาสัมพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล(ปริญญาโท)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบบริหารการสาธารณสุขฯ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข