กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 35 อัตรา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 35 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ 15 อัตรา
2.ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล/อุตสาหการ) 12 อัตรา
3.นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า)  5 อัตรา
4.นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา
5.นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านโยธา) 2 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dsd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน