กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบนักเรียนอุตุนิยมวิทยา วุฒิ ม.6 50 อัตรา

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบนักเรียนอุตุนิยมวิทยา วุฒิ ม.6 50 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักเรียนอุตุนิยมวิทยา วุฒิ ม.6 50 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 22 ปี บริบูรณ์
2.ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
3.สำเร็จการศึกษา ม.6 สายวิทยาศาสตร์
4.มีผลการเรียนตลอดหลักสูตร (ม.4 – ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://tmd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมอุตุนิยมวิทยา