สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ปวส.ขึ้นไป 22 อัตรา

สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ปวส.ขึ้นไป 22 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร