กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 24 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 24 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11500 – 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา

2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 11 อัตรา
เงินเดือน 11500 – 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

3 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11500 – 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา

4 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11500 – 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย สาขาวิชาถ่ายภาพและวีดิทัศน์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการประชุมและนิทรรศการ สาขาวิชาการพิมพ์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาดิจิตอลกราฟฟิก หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 11500 – 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 – 13 พฤษภาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมการพัฒนาชุมชน