สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 100 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 100 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) 80 อัตรา
วุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี

2.ตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินการ) 15 อัตรา
วุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (อ่านเพิ่มในประกาศ)

3.ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 5 อัตรา
วุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://oag.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 14พฤษภาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน