สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเป็นบุุคคลพลเรือน 54 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเป็นบุุคคลพลเรือน 54 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นายทหารชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี, ว่าที่เรือตรี, ว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 13 อัตรา
2. นายทหารประทวน (แต่งตั้งยศเป็นสิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี) จำนวน 13 อัตรา
3. พนักงานราชการ จำนวน 28 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562