สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 22 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 22 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 7 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา
หน่วยที่ 5 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
หน่วยที่ 6 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตรา
หน่วยที่ 7 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านอำนวยการและแผนพลังงาน) 3 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
หน่วยที่ 8 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 2 อัตรา
หน่วยที่ 9 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสารสนเทศ) 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน