กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวช. 70 อัตรา

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวช. 70 อัตรารายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา
2. นายทหารประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
2. เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. เพศหญิงต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สายพณิชยกรรมทุกสาขา

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ในกรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมการเงินทหารบก