สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 21 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 21 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานเทคนิค (ด้านเขียนแบบก่อสร้าง) 1 อัตรา ปวส.โยธา สำรวจ การก่อสร้าง

2. พนักงานบริการ (ด้านสารสารสนเทศ) 1 อัตรา ปวส.ทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ

3. พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา

4. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา

5. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 10 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา

6. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา

7. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) 2 อัตรา ป.ตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์

8. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสารสนเทศ) 2 อัตรา ป.ตรีนิติศาสตร์ สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้

9. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) 1 อัตรา ป.ตรีทางคอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศ

10. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) 1 อัตรา ป.ตรีทางการบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

การรับสมัคร

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถ.รามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 18-22 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา