สำนักงาน กพ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค.ก ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค.- 3 เม.ย.62

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562