กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาล วุฒิ ป.6/ปวช./ป.ตรี 5 อัตรา

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาล วุฒิ ป.6/ปวช./ป.ตรี 5 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตราา เงินเดือน 15,050 บาท : วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,
พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,050 บาท : วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร์, บัญชี, การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์
พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,440 บาท +ค่าครองชีพ 2,000 บาท : วุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี, เลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, พาณิชยการ, การตลาด, การขาย
พนักงานสถานที่ 2 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท +ค่าครองชีพ 2,000 บาท : วุฒิ ป.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร อาคารโกลมาร์เก็ต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2158-0042

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรุงเทพมหานคร