กรมการแพทย์ เปิดรับรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 40 อัตรา

กรมการแพทย์ เปิดรับรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 40 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ, เภสัชกรปฏิบัติการ, พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ, นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน, และเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 40 อัตรา ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 62

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมการแพทย์