สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. 521 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. 521 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 12 มีนาคม – 1 เมษายน 2562
สอบข้อเขียน วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  วันที่ 9 สิงหาคม 2562