กรมที่ดิน รับสมัครสอบพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. 43 อัตรา

กรมที่ดิน รับสมัครสอบพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. 43 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 25 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสารที่ดิน จำนวน 5 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dol.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 มีนาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมที่ดิน