องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบบรรจุพนักงานและลูกจ้าง 106 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบบรรจุพนักงานและลูกจ้าง 106 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงาน จำนวน 27 อัตรา
ลูกจ้างประจำ จำนวน 46 คน
ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.63) จำนวน 33 คน

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม พ.ศ.2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : องค์การเภสัชกรรม