แชร์เลย!! สำนักตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจสายอำนวยการ ช-ญ 262 อัตรา สายดับเพลิง 134 อัตรา สายเทคนิค 125 อัตรา รวม 521 อัตรา

สำนักตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจสายอำนวยการ ช-ญ 262 อัตรา สายดับเพลิง 134 อัตรา สายเทคนิค 125 อัตรา รวม 521 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 1 เมษายน 2562