โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 280 อัตรา

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 280 อัตรา ประจำปี 2562 รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.รับสมัครบุคคลภายนอก เพศชาย สำเร็จการศึกษา ม.4 อายุ 16-18 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2544-2546 ) จำนวน 242 คน
2.รับสมัครบุคคลภายนอก (โครงการพิเศษเฉพราะนักเรียน 5 จังหวัดชายแดนใต้) (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2544-2546 ) จำนวน 8 คน
3.รับจากข้าราชการตำรวจ อายุไม่เกิน 24 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2538 – 2544 ) จำนวน 40 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.admission.rpca.ac.th/ หรือ  http://www.rpca.ac.th ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. – 11 ก.พ. 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ